Arrow

Collapse

Season 5

2016-10-05 5x01 - Legacy
2016-10-12 5x02 - The Recruits